joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: bm2734884 <bm2734884@gmail.com>
Reply-To: dr.werneroyer563@gmail.com
Date: Thu, 30 Mar 2023 11:27:20 +0000
Subject: Geachte begunstigde.

European ooo Investment Bank in Londen en het IMF om het goede
nieuwsseizoen te onderzoeken van onnodig uitstel van fondsen die wettelijk
zijn goedgekeurd. Tijdens ons onderzoek hebben we ontdekt dat uw betaling
is vertraagd door corrupte bankfunctionarissen die hebben geprobeerd uw
geld naar uw persoonlijke rekeningen te sturen.Om deze dubieuze daad te
voorkomen, zijn we het eens met de Europese Investeringsbank van Londen en
het Internationaal Monetair Fonds (IMF), we zijn in staat om deze betaling
te beheren en te controleren. Vermijd wanhopige situaties met banken en
andere autoriteiten in strafzaken.Voor uw Imf-betaling hebben wij een
onherroepelijke betalingsgarantie ontvangen. We willen u graag informeren
dat de Europese Investeringsbank heeft besloten u een bedrag van USD
1.000.000,00 te vergoeden en via overschrijving op uw bankrekening over te
maken.Neem contact op met de correspondent-president van de Europese
Investeringsbank, dr. Werner Hoyer, via onderstaande e-maile-mail:
dr.werneroyer563@gmail.com <dr.werneroyer563@gmail.com>Neem contact op met
de bank via WhatsApp: +228 93344846Zorg ervoor dat u onverwijld contact
opneemt met de bovengenoemde bank voor de definitieve vrijgave en
overboeking van uw geld. De Europese Investeringsbank moet haar geld
onverwijld op uw bankrekening storten.Wij gaan uit van uw dringende
medewerking.*

Anti-fraud resources: