joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: MS MAUREEN GREAVE <georgejoachim6@gmail.com>
Reply-To: maureen_greave1x1@aol.com
Date: Mon, 15 Nov 2021 16:15:38 +0100
Subject: =?UTF-8?B?TcWvaiBtaWxvdmFuw70gdiBLcmlzdHUs?=


*Můj milovaný v Kristu,Dovolte mi, abych se s vámi podělil o svou touhu
vstoupit s vámi do Božího obchodního partnerství. Získal jsem váš hluboký
kontaktní e-mail z počítačových dat, po mém úsilí o půst a modlitbu při
hledání spolehlivého a důvěryhodného člověka, který by mi pomohl v tomto
podniku.Jsem paní Maureen Greavesová, provdaná za pozdního Alana Greavese
(PhD}), který spolupracoval s (Total SA) francouzskou nadnárodní
integrovanou ropnou a plynárenskou společností a jednou z pěti „super
velkých“ ropných společností na světě jako jejich dodavatele vrtných
souprav pro Afriku. 17 let před svou smrtí Na Štědrý den 2013.Před jeho
smrtí jsme byli oba oddaní křesťané; laický kazatel a bývalý sociální
pracovník a můj zesnulý manžel AlanŠkvarky; byl varhaníkem v kostele po
dobu 40 let, než byl napaden a zbit krumpáči, když šel hrát na půlnoční mši
v kostele sv. Spasitele v Sheffieldu a zemřel v nemocnici o tři dny
později, jak můžete potvrdit tento odkaz, jak je uvedeno níže
:http://www.dailymail.co.uk/news/article-2529286/A-year-murder-organists-widow-breaks-vigil.html
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2529286/A-year-murder-organists-widow-breaks-vigil.html>Rok
po jeho vraždě vdova po varhaníkovi Alanu Gravesovi...www.dailymail.co.uk
<http://www.dailymail.co.uk> Vdova po kostelním varhaníkovi, který byl loni
smrtelně zraněn na Štědrý den, hrála hlavní roli v emotivní bohoslužbě při
svíčkách na místě, kde byl
napaden...http://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-25417344
<http://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-25417344>Když byl můj
zesnulý manžel naživu, uložil částku (15,5 milionu dolarů) v bance v
Cotonou Benin, kde naposledy 17 let pracoval jako dodavatel vrtných souprav
(TotalS.A.) v Africe.Obracím se na vás kvůli nedávné zprávě od mého lékaře,
který mi řekl, že mi zbývá několik týdnů života kvůli problémům se srdečním
a ledvinovým selháním, protože znám svůj zdravotní stav, žádám o váš
koncept a svolení, abych vás představil bance jako mého pozdního. manžela
zahraničních investorů získat fond a využít jej na zřízení domova
sirotčinců pro chudé a potřebné a také na propagaci slova Božího a usilovat
o to, aby byl dům Boží udržován.Jakmile se o vás dozvím, poskytnu vám úplné
podrobné dokumenty fondu.Jakékoli zpoždění ve vaší odpovědi mi poskytne
prostor pro získání jiného dobrého člověka pro stejný účel.Doufám, že
okamžitě obdržíte vaši odpověď.Děkuji a zůstaňte požehnáni v Pánu.Zůstávám
tvou sestrou v Kristu.paní Maureen A. Greavesová(evangelista církevní
armády).*

Anti-fraud resources: