joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "noreply@gmail.com" <noreply@gmail.com>
Date: Mon, 6 Sep 2021 13:26:31 +0300
Subject: En portal foer singlar.


MingleLov.com &auml;r din gratis onlineportal f&ouml;r att hitta k&auml;rleken och umg&aring;s.
I 25 &aring;r har s&ouml;ta och lyh&ouml;rda singlar i alla &aring;ldrar regelbundet anslutit sig till MingleLov.
Oavsett om du letar efter din dr&ouml;mpartner eller en spontan flirt kan du hitta det du beh&ouml;ver hos oss.
Varje dag kopplar vi samman ett stort antal m&auml;n och kvinnor som s&ouml;ker s&auml;llskap, dejting.
P&aring; MingleLov: Snabbt och, viktigast av allt, gratis tillg&aring;ng till att s&ouml;ka efter dejting - 24/7.

Pokud je hra preruљena tнm, ћe mнc preљel brankovou cбru potй, co se jej naposledy dotkl hrбc brбnнcнho druћstva, ale pritom nebylo dosaћeno branky, navбћe se hra kopem z rohu. Prнmo z kopu z rohu je moћno dosбhnout branky (ovљem ne vlastnн). Kop se provede tak, ћe se mнc poloћн na libovolnй mнsto uvnitr rohovйho ctvrtkruhu u nejbliћљнho rohovйho praporku a libovolnэ hrбc ъtocнcнho muћstva jej rozehraje. Potй se nesmн mнce znovu dotknout drнve, neћ se jej dotkne jinэ hrбc. Dokud mнc nenн ve hre, Britskб mutace byla jednнm z hlavnнch tйmat ъternнho jednбnн Babiљe s nemeckou kanclйrkou Angelou Merkelovou. „Jб jн popsal velice podrobne, jak to u nбs je,“ rekl CTK. Cesko podle nej dбl bude trasovat vљechny prнpady nбkazy, ale britskб verze dostane prioritu. „Je to duleћitй a chceme to delat prednostne. Pokud se tento vir љнrн rychleji, tak je to duleћitй,“ uvedl.Britskou mutaci koronaviru poprvй zaznamenali v polovine prosince v Anglii. Nakaћlivejљн varianta nбkazy se dosud prokбzala naprнklad v Nemecku, na Slovensku a v Madarsku, podezrenн na vэskyt mutace ohlбsilo Rakousko. Pнљe se pбtek 16. rнjna 2020 a v sнdle FACR prбve probнhб policejnн razie, behem kterй byl zatcen i tehdejљн mнstopreseda Roman Berbr. Pri pondelnнm mimorбdnйm zasedбnн vэkonnйho vэboru potvrdil predseda Martin Malнk Berbrovu rezignaci, rozpuљtena byla i komise rozhodcнch v cele s Josefem Chovancem. Doba, na kterou cekala velkб cбst fotbalovй verejnosti, moћnб konecne nastala. Nadvlбda Romana Berbra v prostredн ceskйho fotbalu je minimбlne docasne naruљena.
Po krбtkй dovolenй, behem nнћ Kurt Knispel oslavil Vбnoce i Novэ rok, pred nнm na zacбtku ledna poprvй stanul jeho novэ tank Tiger. V tu chvнli zacal bэt budovбn slavnэ 503. prapor teћkэch tanku. 14. dubna 1943 byla Knispelova rota naloћena na ћeleznicnн vagony a odjela opet na vэchodnн frontu.Prvnн zastбvkou byl Bogdukov, љedesбt kilometru jiћne od Charkova. Kurt Knispel byl pridelen jako strelec tanku, kterйmu velel poddustojnнk Rippl. S nнm se tankista ze Zlatэch Hor znal uћ z vэcviku v tankovйm uciliљti Sagan, Dost casu trбvн umelkyne u psacнho stolu s pocнtacem, na nemћ mб rozloћenй potrebnй dokumenty. „Mбm straљne moc prбce, vyrizovala jsem ted љest smluv. S kolegynн Danou porбd zpнvбme a vystupujeme. Jezdнme za lidmi i do malэch obcн a je to straљne prнjemnй, kdyћ nбm na koncertech dбvajн najevo, ћe nбs rбdi vidн a vбћн si toho, ћe jsme za nimi prijely treba i do zapadlй vesnice. Spousta naљich vystoupenн je venku na cerstvйm vzduchu, takћe se fanouљci nebojн za nбmi prijнt ani v tйhle dobe,“ popsala cinorodб zpevacka svou prбci.

Anti-fraud resources: